תגובה ל-בצער רב אני מודיע על מותה של זהרה צעירי הדפסה

 

כתב "ilanam"

 

סרטן באדם צעיר זה תמיד לא הוגן, אבל במקרה הזה נדמה לי שזה בלתי הוגן במיוחד. זוהרה תמיד היתה כל כך מיוחדת ומקורית. זו אכן אבידה גדולה לכל מי שזכה להכיר אותה.,