תגובה ל-זואי בראון, 2008-1984 הדפסה

 

כתבה "Echo"

 

היא אישה חזקה בצורה שלא תיאמן. היה לי הכבוד להכיר אותה, אפילו מעט.

זכרה ברוך.