Aquis submerses הדפסה

 

בקריאה חוזרת של Aquis submerses (תיאודור שטורם, הופיע ב"שבעה סיפורי דיוקן" בהוצאת הספרייה החדשה) נתקלתי בעניין מתמיה.

כשמתוארת ראשית ידידותם של יוהאנס וקתרינה מתואר המקרה בו היא לוקחת אותו לראות את קן אדומי הזנב והוא יורה בתחמס המאיים לטרוף את הגוזלים. המוזרות בעניין – התחמס אינו עוף דורס, ואינו טורף ציפורים אחרות ואף לא גוזלים, אלא חרקים בלבד. כשבדקתי בטקסט בשפת המקור (בפרוייקט גוטנברג) מצאתי כי העוף המצוין הוא Waldkauz ובדיקה במילון LEO העלתה כי מדובר במין ינשוף.

שאלתי אליך היא מדוע בחרת לתרגם כפי שבחרת?

אשמח לדעת את פתרונו של העניין.

 

בתודה מראש,

   זהרה צעירי.