Global הדפסה

 

לא אמא! אני לא רוצה ללכת לגן המשחקים הווירטואלי! אני לא נהנה שם! אני שונא לשחק עם הילד היפני! הוא נראה מוזר ותמיד מכריח אותי לעשות דברים יפניים מוזרים!

את יודעת שאני שונא לראות בטלביזיה את מסע  עולמי! אבל אמא, אני לא רוצה לנסוע לציריך לשנתיים! זה לא יהיה "בדיוק אותו דבר כמו כאן"! הרי כל החברים שלי נמצאים פה! ואת יודעת שאני נורא קשור לבית הספר ולמורים ולחברים שלי פה! ושם בכלל לא יהיו לי חברים, הרי הם כולם ידעו שאני אעזוב בעוד שנתיים וגם אני אדע ואף אחד מאתנו לא ירצה להתחבר עם האחר. אמא-אנחנו כל כך שונים! למה כולנו צריכים להיות אותו דבר? הרי הכל שם שונה! כולם עם מנהגים מוזרים, לבושים אחרת. וחוץ מזה-אמרת שיהיה שם נורא קר! וכאן בכלל לא קר! איך כל המקומות יכולים להיות אותו דבר?!