12.13.03 הדפסה

-הביטי מטה אל השמים אהובתי
מה שם תראי?

"אראה את הירח שט, מרחף
בבריכה השחורה, הריקה"

-הירח הוא פנינה אהובתי
אצלול בבריכה אפלה, עמוקה
אחמוק מכרישים כדי להביאה
רק לך, אהובתי


-הביטי מטה אל השמים אהובתי
מה שם תראי?

"אראה את השמש בשקיעתה, דעיכתה
עטופה בצעיפים אדומים"

-צעיפים של דם סבבוני, אהובתי
כי אצלול בבריכה אפלה, עמוקה
ובנשימותיי האחרונות אקרא
רק לך, אהובתי


-הביטי מטה אל השמים אהובתי
מה שם תראי?

"אראה עננים אפורים, רכים
מכסים את הכל בדממה"

-התערפלו עיני מראות, אהובתי
ואנוח בבריכה אפלה, עמוקה
אמתין, קריאתי בגרוני חנוקה,
רק לך, אהובתי