07.28.03 הדפסה

בתור מגירה אל העבר
הסתכלתי
קופסת פח אדומה ובה
תספורות ראשונות לכל ילדי המשפחה.
האם שערי באמת היה כה זהוב,
כשהייתי תינוקת, ילדה רכה?
בכתב ידה של אמי,
שכתב היד של אחיותי ושלי נגזר ממנו,
כתובים במסודר
שם ותאריך
ועוד בקופסא
צמידי תינוקות
הייתכן שכה רבים?
כחולים ו-וורודים

וליד הקופסא
דף נייר צהוב, מגולגל ומתפורר
הכותרת:
מחלקת בריאות
ממשלת פלשתינה
(ארץ ישראל)
בשלוש שפות מודפסות אדום
מישהו הכיר בלידת אבי
ואפילו זכר את שם אמו ואביו
גאולה ודוד

בבית הוריי הקריר
במגירה פתוחה ומזמינה
מזכירים לי שאיפה שנגמר העבר
אני ממשיכה