06.29.03 הדפסה

כשמתת
התרוממה נשמתך כמו
מטוס ממריא
בנמל התעופה
והתכלת
הכתה גלים
כשנבלעת בה

זקנת
ובגרת
כי יכולת לזכור
את הלולאה הכפולה
של יום הולדתך התשע עשרה
את הצלילה העמוקה
בידיעת השינויים
והזמן העובר

וכשנולדת
רעמי וברקי השמים
פגעו והפילו המוני מטוסים
שלא נותרה להם האפשרות
להמריא עוד.