דף הבית תרגומים אוליפנט
אוליפנט הדפסה דואר-אלקטרוני

 

אוליפנט

 

אפור כמו עכבר,

גדול כמו הר,

האף ארוך כמו נחש,

בלכתי האדמה תרעש,

בעברי בין השבילים

העצים מתמוטטים.

עם חטי שנהב בפי,

בדרום חי אנוכי,

מנפנף בגדול אזני.

וארוך מניין שנותי

אני הולך, סביב סובב,

על הקרקע איני שוכב,

אפילו לא כדי למות.

אוליפנט אני הדמות,

גדול יותר מכל יצור,

זקן, גבוה ועצום.

אם אותי פגשת פעם

לא תשכח זאת לעולם

ואם לא פגשת בי

לא תאמין בקיומי

אך אני אוליפנט, ולא אחר

ולעולם אינני משקר.

OLIPHAUNT

 

Grey as a mouse,

Big as a house,

Nose like a snake,

I make the earth shake,

As I stamp through the grass;

Trees crack as I pass.

With horns in my mouth

I walk in the South,

Flapping big ears.

Beyond count years

I stamp round and round,

Never lie on the ground,

Not even to die.

Oliphaunt am I,

Biggest of all,

Huge, old and tall.

If ever you’d met me,

You wouldn’t forget me.

If you never do,

You won’t think I’m true;

But old Oliphaunt am I,

And I never lie.

 

Oliphaunt. Retain this. It is an archaic form of ‘elephant’ used as a ‘rusticism’, on the supposition that rumour of the Southern beast would have reached the Shire long ago in the form of legend. This detail might be retained simply by substituting O for the initial E of the ordinary name of the elephant in the language of translation: the meaning would remain sufficiently obvious, even if that language has no similar archaic form. In Dutch olifant remains the current form, and so is used by the translator, but with loss of the archaic colouring. Oliphant in English is derived from Old French olifant, but the o is probably derived from old forms of English or German: Old English olfend, Old High German olbenta ‘camel’. The names of foreign animals, seldom or never seen, are often misapplied in the borrowing language. Old English olfend, Old High German olbenta, are probably ultimately related to the classical elephant (Latin from Greek).

 
זכויות יוצרים © 2018 האתר של זהרה. כל הזכויות שמורות.
ג'ומלה! הינה תוכנה חופשית המשוחררת תחת רשיון GNU/GPL.